De Oude Egyptische Metafysische Architectuur (Paperback)

De Oude Egyptische Metafysische Architectuur By Moustafa Gadalla Cover Image

De Oude Egyptische Metafysische Architectuur (Paperback)

$16.34


Available in Warehouse. Wait for Email Confirmation for ETA
This book cannot be returned, cancelled, or exchanged. Please call for availability and pricing
Deze in het Nederlands vertaalde editie onthult de Oude Egyptische kennis van de harmonische proportie, heilige geometrie en mystieke nummer; zoals die tot uiting komen in hun teksten, tempels, tombes, kunst, hi rogliefen, ... enz., doorheen hun volledige gekende geschiedenis. Het laat zien hoe de Egyptenaren hun gebouwen ontwierpen om kosmische energie op te wekken; en de mystieke toepassing van getallen in Egyptische werken. Het boek bespreekt in detail de harmonische verhouding van ongeveer 20 oude Egyptische gebouwen doorheen hun geschreven geschiedenis .Dit boek is opgedeeld in twee delen die in totaal 8 hoofdstukken bevatten, evenals 5 Appendices zijnde A tot E.Deel I: Architecturale Concepten - Functie en Vorm bestaat uit twee hoofdstukken 1 en 2: Hoofdstuk 1: De Architecturale Canon zal de diepgewortelde Egyptische overtuigingen van 'Zo boven als beneden' behandelen en de toepassing ervan op de Egyptische kunst en architectuur, het bestaan en de naleving van een goddelijke bouwcode, evenals het gebruik van ontwerp- en bouwplannen voor maar ook] tijdens de bouwstadia, die bij grote projecten meerdere eeuwen besloegen.Hoofdstuk 2: Egyptische Tempels van de Goddelijke Krachten dekt de hoofdfunctie van Egyptische tempels, zijnde de goddelijke generatie, de algemene conceptuele tempellay-out, het metafysische trechterleidingontwerp, de generatieve betekenis van verbindingspatronen, de fysieke/metafysische bescherming van de buitenste muren en de organische funderingswortels van de Egyptische tempel. Part II: The Physical Manifestation of Metaphysical Concepts consists of six chapters-3 through 8: Deel II: De Fysieke Manifestatie van Metafysische Concepten bestaat uit zes hoofdstukken, nl. 3 tot en met 8: Hoofdstuk 3: Architecturale Onderdeelvormen van Metafysische Functies zal de verschillende architecturale vormen als manifestatie van hun bijbehorende functies zowel fysiek als metafysisch] bespreken voor "valse deuren", ingebouwde wandpanelen, zuilen en pijlers, zuilkapitelen, portieken, peristyliums, colonnadeformaties op vier verschillende locaties, obelisken, beeldhouw beeltenissen, verschillende dakvormen (plat, gevel, overkraging, boog & gewelfd), stilistische architecturale details (architraaf, kroonlijst en torus) en stilistische versieringen en decoraties zoals sterrenhemelplafonds, bloemig, geometrisch, figuurlijk, een combinatie van twee of alle drie, guilloche (verkeerdelijk de Toscaanse rand genoemd), chevron en rolwerkpatronen.Hoofdstuk 4: De Primaire Geometrische Vormen/Formaten zal de principes en toepassing van de heilige geometrie van de Goddelijke Architectuur, het Egyptische heilige koord gereedschap], de algemene lay-out van enkele geometrische vormen, de heilige cirkel als het archetype van de Schepping, kwadratuur van de cirkel, de primaire driehoeken en de gecombineerde vierkant-driehoeken 3-D piramides.Hoofdstuk 5: De Generatieve Vierkantswortel Rechthoeken - "Irrationele getallen" zal de generatieve wortelrechthoeken als de hypotenusa van rechthoekige driehoeken behandelen, die begint met een vierkant en vierkantswortels van 2, 3 en 5 genereert; Vorming van kosmische vaste stoffen; Generatie van de gulden verhouding van de wortel vijf rechthoek; De bouw van wervelende vierkanten spiralen; En voorbeeld toepassing van deze vorm van dynamisch ontwerp in Oude Egyptische monumenten op vier locaties.Hoofdstuk 6: De Aritmetische Generatieve Progressie zal de rol van getallen als generatoren van ordelijke groei en progressie, de Opsommingsreeks en de Gulden Snede, en de Kosmische Verhouding van de Menselijke figuur bespreken.Hoofdstuk 7: Gecombineerd-Aritmetisch en Grafisch Harmonisch Ontwerp van Egyptische Gebouwen omvat de combinatie van zowel de rekenkundige als de grafische elementen in een harmonisch ontwerp van de onderdelen en het geheel van een Egyptische tempel, .....
Product Details ISBN: 9781521833216
ISBN-10: 1521833214
Publisher: Independently Published
Publication Date: June 28th, 2018
Pages: 208
Language: Dutch