I Love to Brush My Teeth: Tagalog Edition (Tagalog Bedtime Collection) (Hardcover)

I Love to Brush My Teeth: Tagalog Edition (Tagalog Bedtime Collection) By Shelley Admont, Kidkiddos Books Cover Image

I Love to Brush My Teeth: Tagalog Edition (Tagalog Bedtime Collection) (Hardcover)

$36.39


Available in Warehouse. Wait for Email Confirmation for ETA
This book cannot be returned, cancelled, or exchanged. Please call for availability and pricing

Little Jimmy doesn't like to brush his teeth. Even when his mother gives him a brand new orange toothbrush, his favorite color, he doesn't use it like he is supposed to. But when strange and magical things start happening to Little Jimmy, he begins to realize how important brushing his teeth can be.
I love to brush my teeth is a delightful story full of beautiful illustrations sure to get your little ones attention. If your child is having difficulty learning to brush their teeth then this is the book for you to share together.

Ang munting si Jimmy ay hindi nais na magsipilyo ng kanyang mga ngipin. Kahit na binigyan siya ng kanyang Inay ng isang bagong sepilyong kulay kahel, ang paborito niyang kulay, hindi niya ito ginagamit sa kung ano ang dapat. Ngunit nang mag-umpisang mangyari ang hindi inaasahan at mahiwagang bagay sa munting si Jimmy, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagsisipilyo ng kanyang mga ngipin. Ang "Gustong-gusto ko magsipilyo" ay isang kasiya-siyang kuwento na puno ng magagandang halimbawa na siguradong kapupulutan ng aral at pansin ng mga kabataan. Kung ang iyong anak ay nahihirapan sa pag-aaral na magsipilyo ng kanilang mga ngipin sa gayon ang librong ito ay magandang ibahagi sa kanila na magkasama.

Product Details ISBN: 9781772684261
ISBN-10: 1772684260
Publisher: Kidkiddos Books Ltd.
Publication Date: December 1st, 2015
Pages: 36
Language: Tagalog
Series: Tagalog Bedtime Collection